Wat is NLP precies?

Wat is NLP? Het is een vraag die vandaag de dag door ongelofelijk veel mensen wordt gesteld. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het belangrijk om ons even te verdiepen in de werking van onze hersenen. Onze hersenen bevatten in totaal maar liefst vier miljoen zogenaamde neuronen. Er speelt zich in onze hersenen dan ook van alles af waarvan we het vermoeden hebben dat we er eigenlijk geen invloed op hebben. Dat is echter niet helemaal juist. Daarover verder op deze pagina meer. In ieder geval kan er worden vastgesteld dat de ervaringen die we als mensen meemaken niet zelden stevig in ons hoofd blijven spoken. Sommige ervaringen kunnen dan ook een sterk (negatief) effect hebben op ons dagelijks leven. Het kan bijgevolg van belang zijn om ervoor te zorgen dat we als het ware grip krijgen op deze emoties en ervaringen. Dat is nu precies wat NLP voor jou zou kunnen realiseren.

De basis van Neurolinguïstisch programmeren

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag; “wat is NLP?” dienen we in de praktijk ook even de benaming te ontleden. Neuro verwijst in deze naar ons neurologisch systeem of beter gezegd de manier waarop onze zintuigen worden gebruikt om de ervaringen die we opdoen om te kunnen zetten in bewust en onbewust denken. Het merendeel van NLP heeft dan ook betrekking tot het versterken van het besef van ons neurologisch systeem en de manier waarop wij daar op de best mogelijke wijze gebruik van kunnen maken. Niet voor niets wordt er vaak als antwoord op de vraag “wat is NLP” gegeven dat het eigenlijk dienst kan doen als een soort van handleiding voor onze hersenen.

De rol van onze taal bij NLP

Eén van de eerste zaken waar naar wordt verwezen bij het beantwoorden van de vraag “wat is NLP” heeft te maken met de taal die we gebruiken. Door middel van de taal die we spreken zorgen we namelijk voor een bepaalde beïnvloeding van onze innerlijke, neurologische processen. Dit geldt overigens niet alleen voor onze eigen processen, maar ook voor deze van anderen. Het linguïstische onderdeel van NLP bestudeert dan ook de manier waarop we onze taal inzetten om een betekenis te geven aan onze ervaringen en de manier waarop we deze ervaringen kunnen overbrengen op niet alleen onszelf, maar ook op anderen. NLP richt zich op praktisch gebied op specifieke taalpatronen en helpt ons bijgevolg om een grotere keuzevrijheid te realiseren met betrekking tot het gebruik en het effect van onze woorden.

Programmeren bij NLP

Een concreet antwoord geven op de vraag “wat is NLP” is duidelijk behoorlijk complex. Het meest complexe onderdeel van ons antwoord moet zelfs eigenlijk nog komen. Het is namelijk zo dat er bij NLP gebruik wordt gemaakt van een bepaalde vorm van programmeren, al is deze benaming eigenlijk niet helemaal correct. In principe geldt voor NLP dat er eigenlijk wordt gewerkt met een soort van inwendige codering. De mentale programma’s waar we als mensen over beschikken bestaan uit een opeenvolging van gedrags- en denkpatronen welke een bepaalde, specifieke ervaring en resultaat tot stand brengen. NLP zorgt er op die manier concreet voor dat we als mens in staat zijn om niet alleen op een andere manier te gaan denken, maar ook om ons anders te voelen en te gedragen.

Lees Interacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.