Werk en gehoorschade: hoe zit het?

Gehoorschade: wat is het en wanneer treedt het op?

Gehoorschade ontstaat vooral wanneer het oor aan veel geluid wordt blootgesteld. Het geluid dat we waarnemen (of ‘horen’) is zelf niet schadelijk, maar de productie van dat geluid gaat samen met grote luchtdrukverschillen waaraan het oor wordt blootgesteld. Dit kan wel schade opleveren: hetzij accuut, hetzij geleidelijk. Soms is er sprake van tijdelijke schade, maar soms ook van permanente schade. Sommige werkplekken leveren een vergrote kans op gehoorschade, zoals bijvoorbeeld lawaaislechthorendheid. Lawaaislechthorendheid is een gehooraandoening die helaas niet te genezen is. In dergelijk omstandigheden moet de werkgever maatregelen nemen om personeel tegen gehoorschade te beschermen. Echter: de werknemer zelf heeft ook een verantwoordelijkheid.

Welke werkplekken geven een groter risico op gehoorschade?

Vooral mensen die in de industriële, logistieke of culturele sector werken, hebben een vergrote kans op gehoorschade door blootstelling aan hard geluid. In de industriële sector kun je denken aan metaalbewerkers of aannemers. In de logistieke sector kan men denken vrachtwagenchauffeurs, maar ook aan medewerkers op platforms van luchthavens. In de culturele sector kunnen diskjockeys op een gegeven moment gehoorschade leiden. Ook sectoren waarin publieke veiligheid een issue is (zoals politie-agenten, brandweermannen of defensiepersoneel), kan een grote hoeveelheid geluid een bepaalde vergrote kans op gehoorschade geven. 

Wat moet je werkgever doen en wat moet jij doen?

Je werkgever heeft verantwoordelijkheden, maar die houden ergens op. Ook jij bent verantwoordelijk voor de wet. Het is dus niet zonder meer het geval dat bij gehoorschade de werkgever aansprakelijk is, als jij niet aantoonbaar ook zelf je verantwoordelijkheid hebt genomen. De wet stelt dat de maximale blootstelling van personeel aan geluid 87 decibel mag zijn; vanaf 85 decibel is de werknemer verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Tussen de 80 en 85 decibel is de werkgever alleen verplicht de gehoorbeschermers beschikbaar te stellen. Draag je ze dan als werknemer zelf niet, dan kan het risico voor jou zijn. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de wetgeving en de verdeling van plichten van je werkgever en van jouzelf.

Heb je al gehoorschade?

Vaak is het moeilijk om voor jezelf te bepalen of je gehoorschade hebt opgelopen. Ondanks dat deze acuut kan optreden, treedt gehoorschade meestal geleidelijk op en heb je dat zelf minder in de gaten. Vaak kan je omgeving wel dingen opmerken, zoals dat je harder gaat praten of het geluid van de televisie harder zet. Het voeren van gesprekken in drukke ruimtes kan soms lastig zijn. Sommige tonen worden minder goed waargenomen en soms worden er tonen waargenomen die anderen niet waarnemen.

Een gehoortest om te bepalen of hoortoestellen nodig zijn?

Zeker als je in de industriële of logistieke sector werkzaam bent, is het van groot belang dat je bij een vermoeden van gehoorschade niet wacht met het doen van een gehoortest. Bepaalde belangrijke geluiden kunnen door jou mogelijk niet meer goed worden waargenomen, maar gehoorschade kan ook met zich meebrengen dat je signalen wel hoort die de omgeving niet produceert. Dan kan er voor jou en anderen een veiligheidsrisico ontstaan op je werk. Mogelijkerwijs zullen hoortoestellen uitkomst bieden.

Meer lezen over fysieke gezondheid? Houdt dan onze site in de gaten of dit andere blog!

Lees Interacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *